Όροι χρήσης Elastic Sites

Πληρωμή υπηρεσιών

Όλα τα τιμολόγια πληρωμής δημιουργούνται 15 ημέρες πριν από την πληρωμή. Η μη πληρωμή μέχρι την ημερομηνία λήξης θα έχει ως αποτέλεσμα την αναστολή και τελικά την τερματισμό της υπηρεσίας. Η MediaHost διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει την υπηρεσία σας σε οποιοδήποτε σημείο μετά την καθυστέρηση του τιμολογίου σας και δεν θα ευθύνεται για τυχόν απώλεια δεδομένων λόγω τερματισμού.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας

Η MediaHost συνιστά στους πελάτες να δημιουργούν αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων τους στους προσωπικούς τους υπολογιστές ή στους απομακρυσμένους διακομιστές αποθήκευσης. Οι πελάτες είναι υπεύθυνοι για τα δικά τους δεδομένα. Η MediaHost δεν είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνη για απώλεια δεδομένων.

Παράνομη χρήση

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για νόμιμους σκοπούς. Η μετάδοση, η διανομή, η αποθήκευση ή η σύνδεση με οποιοδήποτε υλικό κατά παράβαση οποιουδήποτε εφαρμοστέου νόμου ή κανονισμού απαγορεύεται. Αυτό περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, υλικό προστατευόμενο από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Spam

Όλοι οι χρήστες πρέπει να συμμορφώνονται με όλες τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις σχετικά με το μαζικό και εμπορικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Αν, ως αποτέλεσμα των ενεργειών σας, οι διακομιστές αλληλογραφίας ή οι διευθύνσεις IP τοποθετούνται σε μαύρες λίστες ή άλλα συστήματα λογισμικού φιλτραρίσματος αλληλογραφίας, το hosting σας μπορεί να ανασταλεί και ενδεχομένως να τερματιστεί μετά από επανεξέταση.

Mέγιστα επιτρεπόμενα όρια CPU

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το CPU σας στο 100% για ορισμένο χρονικό διάστημα, εάν η εφαρμογή σας απαιτεί περισσότερη CPU ή έχετε προσωρινή αύξηση του traffic. Είναι αποδεκτό να χρησιμοποιήσετε όλα τα CPU σας στο 50% 24/7.

Δίσκος & δίκτυο

H ταχύτητα δίσκου και το δίκτυο μοιράζονται, επομένως μπορεί να σας ζητήσουμε να μειώσετε τη χρήση σας.

Απαγορευμένη χρήση

Ακολουθούν αυστηρά απαγορευμένες χρήσεις και ενδέχεται να οδηγήσουν σε άμεση αναστολή ή / και τερματισμό, αν ανακαλυφθούν στο λογαριασμό σας:

DDOS Attack

Botnets

TOR

Παράνομες λήψεις / πειρατεία

Facebook crawlers

IP spoofing

Phishing

CrystalMines

Την εισαγωγή ή την εκτέλεση κακόβουλων προγραμμάτων σε οποιοδήποτε δίκτυο ή διακομιστή, όπως ιούς, Trojan Horses και καταγραφείς κλειδιών.

Εκτέλεση οποιασδήποτε μορφής δραστηριότητας δικτύου που θα υποκλέψει δεδομένα που δεν προορίζονται για το site σας.

99.99 %  UPTIME SLA

Εγγυόμαστε ότι το δίκτυό μας και οι Server μας θα λειτουργούν στο 99.99% του χρόνου σε κάθε μήνα, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

Διακοπή λόγω αναστολής λογαριασμού.

Προγραμματισμένη συντήρηση.

Σφάλματα δραστηριότητας χρήστη.

Αν δεν τηρήσουμε την εγγύηση που αναφέρεται παραπάνω, μπορείτε να ζητήσετε μια αναλογική πίστωση για το χρόνο διακοπής.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε λογαριασμούς που διαπιστώνονται ότι παραβιάζουν τους Όρους παροχής υπηρεσιών μας με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Επιστροφές χρημάτων και οδηγίες ακύρωσης

Προσφέρουμε μια περίοδο επιστροφής 2 ημερών για την πρώτη σας πληρωμή μαζί μας. Οι επιστροφές πρέπει να ζητηθούν μέσω Ticket στην Περιοχή Πελάτη μετά την υποβολή αίτησης ακύρωσης.

Οποιαδήποτε παράβαση των Όρων μας από τον πελάτη θα έχει ως αποτέλεσμα άμεσο τερματισμό λογαριασμού και υπηρεσίας χωρίς επιστροφή χρημάτων.

Μας εμπιστεύονται περισσότερες από 5000 ιστοσελίδες.

facebook logoMediaHost.grMediaHost.gr
4.7 Αστέρια - Με βάση 55 Κριτικές πελατών.