Προστασία reCAPTCHA σε επίπεδο διακομιστή

Το reCAPTCHA θεωρείται συχνότερα ως πύλη για διαδικτυακές φόρμες και οθόνες σύνδεσης σε εφαρμογές ιστού. Οι επισκέπτες πρέπει συχνά να ολοκληρώσουν μια πρόκληση για να προχωρήσουν. Συνήθως, οι ιστότοποι εφαρμόζουν το reCAPTCHA στο μέσο μιας σελίδας, για να διασφαλίσουν ότι οι άνθρωποι ( και όχι τα Bot ) είναι οι μόνες πηγές υποβολής.

Ενώ αυτή η κοινή εφαρμογή μπορεί να βοηθήσει στην επικύρωση δεδομένων, απαιτεί η σελίδα να έχει ήδη φορτωθεί από τον επισκέπτη και να μην κάνει τίποτα για να εμποδίσει τον διακομιστή να παραβιαστεί από επίθεση.

Ο LiteSpeed web server μας αντιμετωπίζει αυτόν τον περιορισμό μετακινώντας το reCAPTCHA από το επίπεδο εφαρμογής στο επίπεδο διακομιστή.

Ο LiteSpeed ανακατευθύνει μη αξιόπιστους επισκέπτες σε μια στατική σελίδα όταν ο διακομιστής εντοπίζει υψηλή φόρτωση. Η στατική σελίδα δημιουργεί μια πρόκληση για τον επισκέπτη. Μετά την ολοκλήρωση, η επαλήθευση εκτελείται μέσω του LiteSpeed.

Με το LiteSpeed reCAPTCHA σε επιφυλακή, οι επιθέσεις αποκλείονται προτού έχουν την ευκαιρία να κατεβάσουν τον διακομιστή η το Site σας.

Ενεργοποιήστε το reCAPTCHA στο folder ή στο site που θέλετε να προστατέψετε, δημιουργώντας ένα αρχείο .htaccess ( αν αυτό δεν υπάρχει ), με τον κώδικα :

<IfModule LiteSpeed>
RewriteRule .* – [E=verifycaptcha]
</IfModule>

Το reCAPTCHA, όταν εφαρμόζεται στον διακομιστή, παρέχει περισσότερο έλεγχο από τις περισσότερες δημοφιλείς λύσεις προστασίας DDoS. Οι νόμιμοι επισκέπτες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στον ιστότοπο, ενώ οι κακόβουλοι φορείς θα σταματήσουν, παρέχοντας ένα ισχυρό εργαλείο για τον μετριασμό της χρήσης πόρων.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Σας ευχαριστούμε. Σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη Δευ-Παρ 11:00-19:00