Πρόβλημα στο File System του Server Core-2 ( Διορθώθηκε ).

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δημιουργήθηκε πρόβλημα στον server Core-2 και συγκεκριμένα στο file system. Έχουμε ξεκινήσει την διαδικασία ελέγχου. Θα σας ενημερώσουμε οταν έχουμε νεότερα από το file ...

Πρόβλημα R1Soft με επαναφορά Databases

Αγαπητοί πελάτες,Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι υπάρχει δυσλειτουργία στον backup manager και συγκεκριμένα στην επαναφορά databases.Αυτό είναι ένα bug στο λογισμικό που χρησιμοποιούμε r1soft και η ...